Firma KRÁSNÝ–zdravotnická technika, spol. s r. o. vznikla v októbri 1998. Činnosť vychádza zo 40 rokov skúseností v odbore vývoja a opráv lekárskych prístrojov. Zakladateľ spoločnosti je držiteľom niekoľkých vynálezov a desiatok zlepšovacích návrhov. Sídlime v Plzni a pôsobíme po celej Českej a Slovenskej republike.

IMAGE:

Podieľali sme sa na vydaní odborných publikácií Lekárska prvá pomoc v urgentných stavoch od autorov doc. MUDr. Jiřího Málka CSc. a MUDr. Jiřího Knora, Ph.D. V roku 2020 sme sa podieľali na vydaní odbornej publikácie Dýchavičnosť v prvom kontakte od autorov PhDr. Davida Peřana MBA a MUDr. Marcela Nesvadbu, Ph.D, a roku 2022 publikácie EKG stručne, jasne, prehľadne autorov John R. Hampton & Joanna Hampton, a Príručka echokardiografia autorov Ursula Wilkenshoff & Irmtraut Kruck v spolupráci s Felixom Mührom-Wilkenshoffom.

Lekárska prvá pomoc v urgentných stavoch

Lekárska prvá pomoc v urgentných stavoch

Príručka <br> echokardiografia

Príručka
echokardiografia

EKG stručne, jasne, prehľadne

EKG stručne, jasne, prehľadne

ZDRAVOTNÁ TECHNIKA.sk ponúka: